ICAO’nun amaç ve hedefleriyle örgüt yapısına ilişkin bilgiler, 14.12.2016

ICAO’nun amaç ve hedeflerini ana hatları ile aşağıdaki biçimde özetlemek mümkündür:

- Sivil havacılığın uluslararası bağlamda ve küresel ölçekte güvenli ve düzenli gelişimini sağlamak,

- Uçuş emniyetini geliştirmek,

- Uçuş ve havaalanı güvenliğinin sağlanmasına destek olmak,

- Hava araçlarının barışsever amaçlar için yapım ve işletimlerini desteklemek,

- Daha etkin uluslararası sivil havacılık için havayolları, havaalanları ve hava seyrüsefer tesislerinin gelişimini sağlamak,

- Güvenli, düzenli ve ekonomik hava taşımacılığının küresel gereksinimlerini karşılamak,

- Haksız rekabetin yol açabileceği israfı önlemek,

- Taraf ülkelerin haklarını tam olarak korumak ve ülkelere uluslararası havayolu işletmeciliği konusunda fırsat eşitliği sağlamak, taraf ülkeler arasında ayrımcılık yapmamak,

- Uluslararası sivil havacılığı ilgilendiren tüm konuların gelişimi ve yenilenmesi için çaba göstermek.

ICAO’nun yapısı Genel Kurul ve Konseyden oluşmaktadır. Genel Kurul, tüm üyelerin katılımıyla olağan olarak her üç yılda bir toplanır. GK’de her üyenin bir oy hakkı vardır. Sözleşmede aksine hüküm bulunmayan hallerde, kararlar oy çokluğu ile alınmaktadır. GK toplantılarında ICAO’nun teknik, ekonomik, hukuk ve teknik işbirliği alanlarındaki tüm çalışmaları ayrıntılı olarak gözden geçirilmekte, Örgüt birimlerine gelecekteki çalışmaları için yön verilmektedir. ICAO’nun 39. Genel Kurulu 27 Eylül-7 Ekim 2016 tarihlerinde toplanmıştır.

Konsey, Genel Kurula karşı sorumlu olup, daimi bir organ niteliğindedir. Örgütün yasama ve yürütme işlevini üstlenmiştir. 2002 yılında yapılan son düzenlemeyle Genel Kurul tarafından 3 yıl için seçilen 36 üye ülke temsilcisinden oluşan Konsey üyelerinin seçim sürecinde,uluslararası sivil havacılık ile bu alanda faaliyet gösteren sanayi sektörüne ülkelerin katkı düzeyi ve bölgesel-coğrafi dağılım hususları dikkate alınmaktadır. Ülkemiz 39. Genel Kurul sırasında yapılan seçimlerde Avrupa grubundan Konsey üyeliğine seçilmiştir. Konsey çalışmalarını her yıl Ocak-Mart, Mayıs-Haziran ve Eylül-Kasım aylarında olmak üzere 3 dönem halinde sürdürmektedir. Konsey Başkanlığını 2013 yılından günümüze Dr. Benard Olumuyiwa Aliu (Nijerya) yürütmektedir.

ICAO Genel Sekreteri Örgüt Sekretaryasının yönetiminden sorumlu olup, Konsey Başkanından sonra 2. önemli konuma sahiptir. Halen Genel Sekreterlik görevini Dr. Fang Liu (Çin Halk Cumhuriyeti) yürütmektedir. Sekretarya bünyesinde Hava Seyrüsefer (ANB), Hava Taşımacılığı (ATB), Hukuk (LB), Teknik İşbirliği (TCB) ile İdari ve Hizmetler Büroları (ADB) olmak üzere beş ana birim bulunmaktadır.

Hava Seyrüsefer Komisyonu (ANC), Hava Taşımacılığı, Teknik İşbirliği, Hava Seyrüsefer Hizmetleri Ortak Destek, İdari İşler, Mali, Yasadışı Müdahale, Edward Warner (ICAO Konseyi ilk Başkanı,1945-1957), Hukuk ve Sivil Havacılık Çevre Koruma Komiteleri de Konseye karşı sorumlu birimleri oluşturmaktadır.


Pazartesi - Cuma

09.00 - 17.00

1.1.2018 2.1.2018 Yeni Yıl Tatili
30.3.2018 2.4.2018 Paskalya Tatili
21.5.2018 Kraliçe Victoria Günü
15.6.2018 Ramazan Bayramı
24.6.2018 25.6.2018 Saint-Jean Baptiste Günü
1.7.2018 2.7.2018 Kanada Günü (Ulusal Gün)
3.9.2018 Çalışma Bayramı
8.10.2018 Şükran Günü
29.10.2018 Cumhuriyet Bayramı
11.11.2018 12.11.2018 Anma Günü
25.12.2018 26.12.2018 Noel Tatili