Büyükelçinin Mesajı

Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO), uluslararası sivil havacılığın emniyetli ve etkin biçimde sağlanması amacıyla 1944 yılında yapılan Uluslararası Sivil Havacılık hakkında Şikago Sözleşmesi ile kurulmuş ve faaliyetlerine 1947 yılında başlamıştır. Birleşmiş Milletler uzmanlık kuruluşu olan Örgütün günümüzde 191 üyesi bulunmaktadır.

ICAO, uluslararası sivil havacılığın düzenlenmesini teminen Şikago Sözleşmesi’nin eklerini oluşturan standart ve tavsiyeler geliştirme yetkisine sahiptir.Örgüt böylece uluslararası havacılıkta birörnek kurallar uygulanmasına öncülük etmektedir. ICAO’nun faaliyet alanı havacılık teknolojisindeki gelişmelere ve uluslararası ilişkilerdeki değişime koşut biçimde genişlemektedir. Bu bağlamda, ICAO kuruluşunun ilk yıllarında havacılık emniyetine ve güvenliğine yönelik standartlar geliştirirken, özellikle 11 Eylül ertesinde havacılık güvenliği daha fazla önem kazanmaya başlamış, çevre koruması konusundaki uluslararası duyarlılık bağlamında havacılıktan kaynaklanan çevre zararlarının önlenmesi konusu da Örgütün temel faaliyet alanları arasında yer almıştır.

ICAO’nun uluslararası sivil havacılıkta giderek artan öncü rolü ve ağırlığı, ICAO tarafından geliştirilen standartların etkin biçimde uygulanmasını ve Örgüt faaliyetlerinin yakından izlenmesini gerektirmektedir. Yılda iki milyardan fazla insanın hava yoluyla seyahat ettiği günümüzde, havacılık sektörümüzün uluslararası sivil havacılıktaki etkinliğini artırabilmesi için ICAO standartlarını uygulaması ve Örgütteki gelişmeleri yakından izlemesi önem taşımaktadır.

Ülkemiz 1945 yılında Şikago Sözleşmesine taraf olarak, ICAO kurucu üyeleri arasında yer almıştır. Kuruluşundan bu yana Örgüt çalışmaları ülkemiz tarafından yakından izlenmekte ve gerek uluslararası sözleşmelerin gerek standart ve tavsiyelerin ülkemizde, başta Ulaştırma Bakanlığımız Sivil Havacılık ve Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlükleri olmak üzere, ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından uygulanmasına özen gösterilmektedir.

İnternet sayfamızın ICAO’nun çalışmaları ve faaliyetleri ile Türkiye-ICAO ilişkileri hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler için yararlı bir kaynak oluşturacağı inancıyla, şahsım ve Daimi Temsilciliğimiz çalışanları adına en iyi dileklerimi sunuyorum.

Ali Rıza ÇOLAK

Büyükelçi

Daimi Temsilci


Pazartesi - Cuma

09.00 - 17.00

1.1.2018 2.1.2018 Yeni Yıl Tatili
30.3.2018 2.4.2018 Paskalya Tatili
21.5.2018 Kraliçe Victoria Günü
15.6.2018 Ramazan Bayramı
24.6.2018 25.6.2018 Saint-Jean Baptiste Günü
1.7.2018 2.7.2018 Kanada Günü (Ulusal Gün)
3.9.2018 Çalışma Bayramı
8.10.2018 Şükran Günü
29.10.2018 Cumhuriyet Bayramı
11.11.2018 12.11.2018 Anma Günü
25.12.2018 26.12.2018 Noel Tatili