Kısaca Türkiye-ICAO ilişkileri hakkında, 14.12.2016

ICAO’yu kuran Şikago Sözleşmesi, 7 Aralık 1944 tarihinde imzaya açılarak, Türkiye dahil 52 ülke tarafından imzalanmıştır. ICAO’nun kurucu üyeleri arasında yer alan ülkemiz, 5 Haziran 1945 tarih ve 4749 sayılı yasa ile Sözleşmeye taraf olmuştur. Ülkemiz ICAO’nun Geçici Konseyi (1946-47) ve birinci Konseyi’nde (1947-50) de görev almıştır.

Böylece 1944-1950 döneminde ICAO’nun kuruluş çalışmalarına aktif olarak katılan, Örgütün kurucu üyesi olan ve ilk Konsey’inde yer alan Türkiye 1950-1974 döneminde ICAO çalışmalarına aktif olarak katılmamıştır. Bu dönemde paylaşımı yapılan sivil hava trafik hizmet sahalarından(FIR) ülkemiz yeterince pay alamamış, bu gelişme ileride Yunanistan ve GKRY ile ortaya çıkacak sorunların da tohumlarını ekmiştir.

ICAO ile 1974’ten sonraki ilişkilerimiz ise Kıbrıs ve Ege meselelerinin havacılık boyutlarının ICAO’ya taşınmasının gölgesi altında kalmıştır. Bu dönemde 1978 yılında Ottava Büyükelçiliğimiz bünyesinde ICAO işlerinden sorumlu bir büro teşkil edilmiş, 1990 yılında bu büro Montreal’de yerleşik Daimi Temsilcilik düzeyine çıkarılmıştır. Ülkemizin 1977, 1980 ve 1983 yıllarında Konsey’e üye olma çabaları da büyük ölçüde bu sorunların varlığı sebebiyle sonuç vermemiştir.

Bu genel tablo 2010 sonrasında değişmeye başlamıştır. Sivil havacılığımızın son yıllarda gösterdiği olağanüstü hızlı gelişimi, ICAO bütçesine en fazla katkıda bulunan 16. ülke olmamız, hava taşımacılığında dünyada 10. sıraya yükselmemiz, THY’nin ve diğer havayolu şirketlerimizin hızlı büyümeleri ve başarıları, havaalanlarımıza ve hava trafik hizmetlerine yaptığımız büyük yatırımlar, ICAO’nun ve üye ülkelerin ülkemize olan bakışını ve algısını müspet biçimde değiştirmiştir.

Geçmişte ICAO’da sadece Ege ve Kıbrıs sorunları nedeniylegündeme gelen ülkemiz, ICAO içinde artık sivil havacılıktaki gelişim ve yatırımları ile ön plana çıkmıştır. Sivil havacılıkta küresel düzeyde söz sahibi olma ve hava taşımacılığında dünyada ilk ona girme hedefimizin başarılı olması, aynı zamanda sivil havacılığın kural ve standartlarının belirlendiği ve sürekli olarak gözden geçirildiği ICAO çalışmalarına ülkemizin daha aktif ve donanımlı bir şekilde katılmasını gerektirmiştir.

Bu nedenle ICAO’ya bakışımızda bir paradigma değişikliğine gidilmiş, Örgütle ilişkilerimizin, sadece Ege ve Kıbrıs optiğiyle değil, sivil havacılıkta dünya çapında söz sahibi olmak ve havacılık sektörümüzün hak ve çıkarlarının korunması hedefleri üzerinden geliştirilmeye başlanmıştır.

Uluslararası hava taşımacılığında ülkemizin gösterdiği başarısının yanısıra Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Daimi Temsilciliğimiz, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) ve Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ)arasında sürdürülen yakın işbirliği ve eşgüdüm neticesinde; ülkemiz ICAO Konseyi’ne 66 yıl aradan sonra 4 Ekim 2016 tarihinde tekrar seçilmiştir.


Pazartesi - Cuma

09.00 - 17.00

1.1.2018 2.1.2018 Yeni Yıl Tatili
30.3.2018 2.4.2018 Paskalya Tatili
21.5.2018 Kraliçe Victoria Günü
15.6.2018 Ramazan Bayramı
24.6.2018 25.6.2018 Saint-Jean Baptiste Günü
1.7.2018 2.7.2018 Kanada Günü (Ulusal Gün)
3.9.2018 Çalışma Bayramı
8.10.2018 Şükran Günü
29.10.2018 Cumhuriyet Bayramı
11.11.2018 12.11.2018 Anma Günü
25.12.2018 26.12.2018 Noel Tatili